เต็มที่กับจังหวะดนตรีที่มีสีสัน
จากสองวงดนตรีที่โชว์สดได้สนุก สุด สุด
ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ณ หอประชุมเล็ก ธรรมศาสตร์